top of page

Osiguranje drona u Hrvatskoj - Kako, šta i gde?
tekst napisao: Hrvoje Sremić


Kako je sve počelo?


"Prije deset godina prvi put sam se susreo s pojmom drona u osiguranju, odnosno onime što je potrebno svakom operatoru za izvođenje letačkih operacija, a to je osiguranje od odgovornosti operatora bespilotnog zrakoplova. Izvođenje letačkih operacija tada još nije bilo regulirano od strane države pa su svote osiguranja i pokrića bila neadekvatne. U to vrijeme nitko od osiguratelja nije imao odgovarajuću policu osiguranja, a prva s odgovarajućom svotom je ugovorena 1.7.2015. Nakon toga bilo je realno za očekivati da će osiguratelji dopuniti i korigirati ponudu svojih proizvoda, ali industrija dronova tada, kao uostalom niti sada, nije interesantna većini osiguratelja. Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova stupio je na snagu 2.5.2015. i u njemu je, između ostalog, bilo navedeno da „Operator mora ishoditi policu osiguranja u skladu s propisom kojim se uređuju obvezna osiguranja u prometu.“ Ovo je omogućilo dobru poziciju za korekciju premije i umjesto dotadašnjih 1.592 kn godišnje po dronu, neovisno o namjeni korištenja i masi drona, premija je u suradnji s drugim osigurateljem smanjena na 960 kn. Krajem 2016. ugovorena je i prva polica kasko osiguranja za dron DJI S1000, ali kako je ubrzo nakon ugovaranja osiguratelj isplatio 8.000€ radi pada i uništenja drona, odustali su od daljnjih prihvata dronova u osiguranje. Jedan manje na vrlo malom tržištu osiguranja dronova. U novom Pravilniku o sustavima bespilotnih zrakoplova koji stupa na snagu 15.12.2018. osiguranja se ne spominju, iako su i dalje obvezna zbog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, što dodatno smanjuje interes operatora za ugovaranjem polica. Konačno, najava paketa propisa koji se odnose na upotrebu sustava bespilotnih zrakoplovna odnosno Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 otvara vrata suradnje s novim osigurateljem s kojim dogovaram podjelu premije prema masi drona, tada još masi kod polijetanja (TOW) jer većina dronova nije imala specificiranu najveću dopuštenu masu kod polijetanja (MTOM), namjeni korištenja i teritorijalnom pokriću. Dodatno smo iznimku napravili za tada vrlo popularan i uspješan dron DJI Mavic 2 Pro pa smo granicu premije postavili na 910 g, iako je granica potkategorije A1 u uredbi postavljena na 900 g MTOM. "Kako osigurati dron i gde?
Premija za teritorij Hrvatske za vrlo četo korištene dronove DJI Mini 2, Mini 3, Mini 4 Pro iznosi 59,73€. Policu osiguranja moguće je elektronski ugovoriti u roku od par minuta preko web-a putem jedinog specijaliziranog portala za osiguranje dronova uz punu podršku kod registracije i polaganja ispita.

Obaveza ugovaranja police osiguranja od odgovornosti operatora bespilotnog zrakoplova (drona) proizlazi iz Uredbe (EZ) 785/2004 o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem.


  • Predmetna Uredba se ne primjenjuje na modele zrakoplova sa najvećom dopuštenom masom pri polijetanju manjom od 20 kg, stoga ne postoji obveza osiguranja za takve zrakoplove, no bitno je razlikovati u koju svrhu se bespilotni zrakoplov koristi: za rekreaciju i sport (model) ili letačku operaciju. Dakle, obaveza osiguranja od odgovornosti ne postoji za bespilotne zrakoplove do 20 kg MTOM-a ako su namijenjeni za rekreaciju i sport (modeli).

  • No, ukoliko je riječ o izvođenju letačkih operacija, komercijalnih (za određenu naknadu) ili nekomercijalnih (snimanje za privatne potrebe), obaveza osiguranja postoji bez obzira na najveću dopuštenu masu pri polijetanju i to na svotu od minimalno 750.000 SDR-a. SDR je međunarodna obračunska jedinica a vrijednost joj je prosjek dnevne vrijednosti eura, funte, jena, juana i dolara.


  • Ugovorom o osiguranju obuhvaćena je odgovornost operatora za štete trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. Polica osiguranja je prvi korak koji je potrebno napraviti prilikom registracije operatora bespilotnog zrakoplova kod Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

  • Registrirati se trebaju svi operatori čiji dron ima veću masu pri polijetanju od 250 g i opremljeni su uređajem za prikupljanje osobnih podataka (kamera, mikrofon i sl.). Policu osiguranja ne moraju ugovoriti svi operatori, već samo oni koji će s dronom izvoditi operacije iz zraka poput snimanja, fotografiranja, oglašavanja, nadzora i slično, komercijalno ili ne, za privatne ili javne potrebe.


  • Policu osiguranja ugovara operator (najčešće vlasnik drona), a ne udaljeni pilot. Operator je fizička ili pravna osoba odgovorna za upotrebu drona, a udaljeni pilot je osoba koja leti s dronom.Strani državljani i osiguranje u Hrvatskoj?Državljanin EU se treba registrirati u državi prebivališta kod nadležne agencije. Ako tamo nije kupio policu, može ju kupiti u Hrvatskoj ali samo s teritorijalnim pokrićem Hrvatske. S potvrdom da je registrirani operator i ako je primjenjivo s potvrdom o položenim ispitu za udaljenog pilota registrira se kod HKZP-a i preko AMC aplikacije prijavljuje letove.

Stranci, koji nisu državljani EU (npr. Srbije, Kine i sl.) trebaju ugovoriti policu osiguranja s teritorijalnim pokrićem Hrvatske i registrirati se kod CCAA. Postupak registracije kod HKZP-a i prijave leta je isti.

Comentários


bottom of page