top of page

O Nacionalnom klasteru bespilotnihi letelica i bliskih sektora

Updated: Apr 19Nacionalni klaster bespilotnih letelica i bliskih sektora (National unmaned aircrafts vehicles - UAV) je strukovno dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano sa ciljem ostvarivanja održivog razvoja i korišćenja bespilotnih letelica u Srbiji i inostranstvu.


Klaster predstavlja grupu privatnih i javnih subjekata, koji dele zajedničke ciljeve, kapacitete, znanja i resurse, i definišu planove i programe aktivnosti radi njihovog ostvarivanja.


Ciljevi Klastera su:

• Aktivno učešće u uspostavljanju nacionalnog sistema i unapređenju pravne regulative, sa ciljem stvaranja optimalnih uslova za razvoj industrije bespilotnih letelica i rad proizvođača i letača,

• Unapređivanje održivog razvoja i upravljanja bespilotnim letelicama u skladu sa međunarodnim standardima

• Razvijanje i primena modernih naučnih dostignuća u avio tehnici, modelarstvu i zaštiti životne sredine

• Stvaranje mreže subjekata zainteresovanih za bespilotne letilice (subjekti privrednog, javnog i civilnog sektora).

• Edukovanje o pravilnoj upotrebi bespilotnih letilica

• Ostvarivanje međunarodne saradnje.


U tom smislu, Klaster se pojavljuje kao reprezentativni predstavnik proizvođača i letača bespilotnih letelica u Srbiji. Sa trenutnim članstvom koje je svakim danom sve veće, predstavlja značajan faktor u datoj oblasti. Kao takav, Klaster je i jedina organizacija tog tipa i potencijala u Srbiji. Reference Klastera predstavljaju i članovi Klastera, kao i institucije, kompanije i organizacije za koje su članovi Klastera obavljali usluge.

Klaster je, kao reprezentativna organizacija, prepoznat i kod nadležnih državnih institucija, sa kojima kroz partnerstvo državnog sektora i organizacija civilnog društva (OCD) može aktivno učestvovati na unapređenju postojeće prakse i izradi novih normativnih rešenja, koja će zadovoljiti sve strane i urediti polje proizvodnje i korišćenja bespilotnih letelica. (Uz saglasnost MUP-a i Ministarstva Odbrane, na naš program ispitivanja opreme za zaustavljanje bespilotnih letelica, radili smo ispitivanje i testiranje opreme raznih proizvođača.)


Korisnici usluga u ovoj oblasti su veoma raznoliki:

• Državne institucije iz različitih oblasti – energetika, železnički i drumski saobraćaj, šumarstvo, poljoprivreda, sektor za vanredne situacije, …

• Kompanije privatnog sektora iz različitih oblasti – saobraćaj, logistika, energetika, informacione tehnologije,

• Produkcijske kuće – za potrebe različitih snimanja kadrova iz vazduha,

• Različiti festivali i manifestacije – muzički festivali (Exit, Guča, Beerfest), Beogradski maraton, Novosadski maraton...

• Osiguravajuća društva.


Za sve korisnike i članove NKBPL obezbeđujemo sve potrebne dozvole za nesmetano korišćenje bespilotnih letelica bilo koje vrste i klase.


U ranijem periodu, u vreme kada nije bilo masovno prisustvo bespilotnih letelica na području Srbije, bilo je veoma jednostavno regulisati sve detalje upotrebe bespilotnih letelica, s obzirom da su njihov promet i korišćenje bili praktično svedeni na vojne upotrebe.


Sa omasovljenjem bespilotnih letelica, kojih prema nekim procenama ima oko 7.000 na području Srbije, pojavili su se objektivne potrebe za uređenjem oblasti razvoja i korišćenja bespilotnih letelica na institucionalan način. Sa jedne strane, potreba se javlja zbog potrebe i obaveze nadležnih državnih institucija da uspostave sistem upravljanja i evidencije korišćenja bespilotnih letelica, a sa druge strane zbog potreba mnogih uključenih i zainteresovanih strana, posebno korisnika koji mogu imati ili ostvaruju značajne benefite korišćenjem bespilotnih letelica.


Primena bespilotnih letelica, kao novih i naprednih savremenih tehnologija, u mnogim oblastima značajno rešava mnoge probleme i pojednostavljuje zadovoljenje tržišnih/komercijalnih potreba i izvršavanje specifičnih zadataka.


Kontakt podaci:

Gorička 7/3, 11000 Beograd, +381 11 407 42 75
Email adrese na koji možete da se obratite za više informacija: klasterbeslet@gmail.com ; nkbplofis@gmail.com ; office@bpl.rs


Commentaires


bottom of page