top of page

EASA - Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja

EASA je agencija Evropske unije koja se bavi regulisanjem i nadzorom bezbednosti vazdušnog saobraćaja u Evropi. Ona ima za cilj da obezbedi visok nivo bezbednosti za sve korisnike vazdušnog prostora, kao i da doprinese održivom razvoju avio-industrije.


EASA ima ključnu ulogu u promovisanju i održavanju visokih standarda bezbednosti u evropskom vazduhoplovstvu. Njihova misija obuhvata:

  • Regulacija i sertifikacija: Regulišu i sertifikuju vazduhoplovne proizvode, organizacije i dizajnere, kako bi osigurali da su svi elementi vazduhoplova u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima.

  • Bezbednost letenja: Njihov tim stručnjaka prati, analizira i istražuje bezbednost letenja kako bi identifikovali potencijalne probleme i sproveli preventivne mere kako bi se izbegli incidenti i nesreće.


  • Obuka i edukacija: Sprovode programe obuke i edukacije za profesionalce u vazduhoplovstvu kako bi unapredili njihove veštine i osigurali da su u koraku sa najnovijim bezbednosnim standardima i procedurama.


  • Saradnja s industrijom: Aktivno sarađuju sa vazduhoplovnim industrijama, regulatornim telima i drugim relevantnim akterima kako bi osigurali holistički pristup bezbednosti letenja.Usluge koje pruža EASA:


  • Sertifikacija i odobrenja: Pružaju sertifikacije i odobrenja za vazduhoplovne proizvode i organizacije, uključujući avione, motore, delove i održavanje.


  • Bezbednosna procena: Sprovode temeljne bezbednosne procene za nove dizajne vazduhoplova, modifikacije i tehnologije kako bi osigurali da ispunjavaju sve bezbednosne standarde.


  • Istraživanje i analize: EASA vrši detaljna istraživanja i analize bezbednosnih incidenata kako bi identifikovali uzroke i preporučili preventivne mere.


  • Saradnja i partnerstva: Sarađuju s nacionalnim vazduhoplovnim vlastima i drugim međunarodnim organizacijama kako bi postigli sinergiju u ostvarivanju najboljih rezultata u oblasti bezbednosti letenja.Srbija je postala punopravna članica EASA 2019. godine, nakon što je ispunila sve uslove i prilagodila svoje zakonodavstvo evropskim standardima. Time je Srbija dobila pravo da učestvuje u donošenju odluka i radu EASA, kao i da koristi njene usluge i resurse. Takođe, Srbija je dobila pristup jedinstvenom evropskom tržištu vazdušnog saobraćaja, što joj omogućava da poveća svoju konkurentnost i saradnju sa drugim zemljama.


Članstvo u EASA je važno za Srbiju jer joj pruža brojne prednosti, kao što su:


- Poboljšanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja i smanjenje rizika od nesreća

- Povećanje kvaliteta i efikasnosti usluga vazdušnog saobraćaja

- Smanjenje troškova i administrativnih procedura za operatere i putnike

- Podsticanje inovacija i razvoja novih tehnologija u avio-industriji

- Jačanje regionalne i međunarodne saradnje i integracije


Hvala vam na čitanju i do sledećeg posta!


Commenti


bottom of page